Besök oss på följande marknader och mässor 2016.

Tuve Torg
 
21/10
11/11, 25/11
 
 
28/10 Vikingamarknaden - Kungälv 

Symässa

4/11 -6/11 Kviberg- Göteborg
 
Hantverk & Design
Nordstan Göteborg
Där finns jag i hantverksbodarna med början.
 
28/11 - 18/12

 

Vår Facebook-grupp