Besök oss på följande marknader och mässor 2016.

Tuve Torg
 
7/10, 21/10
11/11
25/11

1/10 Arvika Mârten
 
27/10 Vikingamarknaden - Kungälv

Symässa

4/11 -6/11 Kviberg- Göteborg
 

 

Vår Facebook-grupp